ชื่อ - นามสกุล :นายสังคม นกแก้ว
ตำแหน่ง :ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :บริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :1/9 ม.9 ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
Telephone :056713475
Email :sskphet@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานทั่วไป