ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรัชนี เพชรรัตน์
ตำแหน่ง :หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ
ที่อยู่ :1/9 หมู่9 ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
Telephone :056-713475
Email :sskphet@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ