ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกลอยใจ เกียรติสถิตย์
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ที่อยู่ :1/9 หมู่9 ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
Telephone :056713475
Email :sskphet@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ